English  English

รีวิว ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท

รีวิว ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท
รีวิว ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท
รีวิว ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท
รีวิว ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท
รีวิว ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท
รีวิว ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท
รีวิว ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท
รีวิว ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท
รีวิว ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท
รีวิว ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท
รีวิว ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท
รีวิว ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท
รีวิว ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท
รีวิว ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท
รีวิว ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท
รีวิว ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท
รีวิว ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท
รีวิว ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท
รีวิว ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท
รีวิว ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท

ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท

 

สถานที่  92 ม. 1 ต.แม่นาเติง อ.ปาย, แม่ฮ่องสอน 58130 

 

อ้อมกอดแห่งขุนเขาโอบล้อมและสายหมอกปกคลุม แสงแดดอันอบอุ่นยามเช้า ทิวแถวในบรรยากาศเงียบสงบ ทุ่งนาเขียวขจีพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นสีทอง สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่าย ผูกพันกับธรรมชาติเสน่ห์แห่งปาย วิจิตรบรรจงบนผืนดินอัน อุดมริมแม่น้ำ เนื้อที่กว่า 70 ไร่ สมบูรณ์ด้วย พรรณไม้ท้องถิ่น รายล้อมด้วยบรรยากาศท้องทุ่ง ด้วยทุ่งนาเขียวขจี และยุ้งข้าว เพื่อการสัมผัสธรรมชาติในวันพักผ่อน อย่างแท้จริง

 

 

English