English  English

รีวิว ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท

รีวิว ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท
รีวิว ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท
รีวิว ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท
รีวิว ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท
รีวิว ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท
รีวิว ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท
รีวิว ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท
รีวิว ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท
รีวิว ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท
รีวิว ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท
รีวิว ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท
รีวิว ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท
รีวิว ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท
รีวิว ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท
รีวิว ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท
รีวิว ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท
รีวิว ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท
รีวิว ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท
รีวิว ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท
รีวิว ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท
รีวิว ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท
รีวิว ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท
รีวิว ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท

ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท

 

สถานที่  3 หมู่ 6 หมู่บ้านรักไทย, ต.หมอกจำแป่, อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน 58000 

 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อใน เรื่องของชาและขาหมู่หมั่นโถว กับวิวบรรยากาศดีดี เหมือนเมืองจีน ตั้งอยู่ในไร่ชาอู่หลง เพียง 50 เมตรจากหมู่บ้านรักไทย และ 200 เมตรจากทะเลสาบรักไทย นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวที่แห่งนี้เพื่อดื่มด่ำกับการชิมชา และ ทานขาหมูหมั่นโถว บ้างก็หลีกหนี ความวุ่นวายมาหาความเงียบสบายของบ้านรักไทยแห่งนี้ บ้านรักไทยยังมีกิจกรรมหลาย อย่างไว้ให้นักท่องเที่ยว ได้สนุกสนาน 

 

 

 

English