English  English

เที่ยวแม่ฮ่องสอน

"หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง"

 

ใช่แล้ว นี้คือคำขวัญของ จังหวัด แม่ฮ่องสอน นั้นเอง ในจังหวัดนี้มีสถานที่เ่ที่ยวมากมายเป็นจังหวัดที่มีบรรยากาศธรรมชาติ นอกจากจะมีบรรยากาศที่ดีแล้ว ยังมี วิวของขุนเนาที่เขียวขจี เต็มไปด้วยธรรมชาติที่ล้อมรอบตัวคุณอยู่ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คุณอาจจะยังไม่เห็นภาพถ้ายังงั้นในวันหยุดห้องคุณให้นัมมีความสุขไปกับบรรยากาศเหล่านี้ไหม จะดีไหมถ้าถ้าคุณได้ที่พักที่บรรยากาศเหล่านี้ล้อมรอบตัวคุณไว้ สนใจที่พักแม่ฮ่องสอน คลิ๊ก รวมที่พักแม่ฮ่องสอน 

 

English